Gia Sư Tâm Chuyên Dạy Kèm Tại Nhà HCM Chuyên Nghiệp

DU HỌC & XUẤT KHẨU LD

GIA SƯ CÁC CẤP

GIA SƯ CÁC MÔN

DẠY KÈM TẠI NHÀ

GIA SƯ GIÁO VIÊN

CHIA SẺ

Tài Liệu Hóa Học

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ
0919 17 6446
 
Điểm Kiểm Tra 15 Phút Lần 3 HKII Môn Hóa Học 11
Điểm Kiểm Tra 15 Phút Lần 2 HKII Môn Hóa Học 11
Đề Kiểm Tra 15 Phút Lần 2 HKII Môn Hóa Học 11
Điểm Kiểm Tra 15 Phút Lần 1 HKII Môn Hóa Học 11
Học Sinh Ôn Thật Kỹ Các Đề Trên Để Kiểm Tra Đạt Kết Quả Tốt, Kiểm Tra Sẽ Ra 1 Trong 4 Đề Trên. Chúc Các Em Học Tốt Đạt Kết Quả Tốt.
Học Sinh Giải Trước 4 Đề Kiểm Tra 15 Phút Hóa Học Lần 5 Này Thật Tốt Để Lần Kiểm Tra Hóa Học Sắp Tới Đạt Điểm Cao. Đặc Biệt Là Những Học Sinh Yếu Kém.
Học Sinh Xem Điểm Hoá Học Năm Học 2015-2016, Để Kế Hoạch Chuẩn Bị Các Bài Kiểm Tra, Các Bài Thi Hoá Học Khác Thật Tốt Để Cải Thiện Điểm Mình Cao Hơn.
Học Sinh Giải Trước 4 Đề Kiểm Tra 15 Phút Hóa Học Lần 4 Này Thật Tốt Để Lần Kiểm Tra Hóa Học Sắp Tới Đạt Điểm Cao. Đặc Biệt Là Những Học Sinh Yếu Kém.
Học Sinh Xem Điểm Hoá Học Năm Học 2015-2016, Để Kế Hoạch Chuẩn Bị Các Bài Kiểm Tra, Các Bài Thi Hoá Học Khác Thật Tốt Để Cải Thiện Điểm Mình Cao Hơn.
Học Sinh Giải Trước 2 Đề Kiểm Tra 45 Phút Hóa Học Lần 2 Này Thật Tốt Để Lần Kiểm Tra Hóa Học Sắp Tới Đạt Điểm Cao. Đặc Biệt Là Những Học Sinh Yếu Kém.
Học Sinh Giải Trước 3 Đề Kiểm Tra 15 Phút Hóa Học Lần 3 Này Thật Tốt Để Lần Kiểm Tra Hóa Học Sắp Tới Đạt Điểm Cao. Đặc Biệt Là Những Học Sinh Yếu Kém.
Học Sinh Giải Trước 3 Đề Kiểm Tra 15 Phút Hóa Học Lần 2 Này Thật Tốt Để Lần Kiểm Tra Hóa Học Sắp Tới Đạt Điểm Cao. Đặc Biệt Là Những Học Sinh Yếu Kém.
Học Sinh Xem Điểm Hoá Học Năm Học 2015-2016, Để Kế Hoạch Chuẩn Bị Các Bài Kiểm Tra, Các Bài Thi Hoá Học Khác Thật Tốt Để Cải Thiện Điểm Mình Cao Hơn.
Hóa Học 11. Đề Kiểm Tra Thử Giữa Học Kỳ I Hóa Học 11 giúp Học Sinh hiểu cách thức ra đề thi và giải trước ở nhà để rèn luyện kỹ năng và tâm lý trước khi bước vào phòng thi môn Hóa Học để đạt điểm số như mong đợi.
Học Sinh làm 4 đề Hóa Học này thật tốt. Kiểm Tra 15 phút sẽ cho ra một trong bốn đề đó.